OPINII     OPINII     OPINII
 

 

HIDROXIDUL DE ALUMINIU  DIN VACCINURI


Posibila lui implicație patogenetică în recenta "Miofasciită cu macrofage", care este asociată în 30% din cazuri cu o boală auto-imună , respectiv în "Sindromul Războiului din Golf" sau în "Oboseala cronică din timpul evenimentelor din Balcani"
.


Iat
ă un extras cu probe din literatura de specialitate, aparută în Franța, care atrage atenția asupra folosirii
aluminiului la prepararea unor vaccinuri, procedeu care poate induce grave consecințe patologice.

 

Il est maintenant formellement établi scientifiquement que l’aluminium présent dans les vaccins peut déclencher ‑ en moyenne trois ans après l’injection, avec un délai maximum de huit ans – une myofasciite à macrophages qui est associée dans 30 % des cas à une maladie auto-immune, le plus souvent une sclérose en plaques.

La sous-notification de la MFM est certainement très importante puisque les 150 cas retrouvés à ce jour ‑ dont 30% chez du personnel paramédical ‑ ont été recensés par un tiers des centres de pharmacovigilance. De plus, la symptomatologie de cette “ nouvelle ” maladie présente beaucoup de similitudes avec celle des Syndromes de la Guerre du Golfe (plus de 1.000 cas) et de la fatigue chronique (100 à 200 cas pour 100.000) , ainsi que la fibromyalgie (plus de 500.000 personnes en France). La recherche d’aluminium à la biopsie musculaire au point d’injection n’a jamais été effectuée.

25 vaccins commercialisés en France, dont les vaccins obligatoires contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite– font appel à l’hydroxyde d’aluminium à des doses 50 fois supérieures aux doses admises par les instances européennes.

Le dommage causé par l’aluminium présent dans la majorité des vaccins “ établit une absence de sécurité de ces vaccins à laquelle les utilisateurs pouvaient légitimement s'attendre et démontre la défectuosité de ces produits. ” comme l’a reconnue la Cour d’appel de Versailles pour le vaccin hépatite B par rapport à la sclérose en plaques. 

Le maintien de cet hydroxyde d’aluminium dans ces vaccins engage ainsi la responsabilité des laboratoires comme celle de l’Etat puisque certains de ces vaccins, comme ceux contre la diphtérie, le tétanos ou la poliomyélite, sont obligatoires.

CRI-VIE

Association Loi 1901

Sylvie SIMON et le Dr Marc VERCOUTEREOPINII     OPINII     OPINII
 

 

INTREBARE  PRIVIND CALITATEA UNOR REMEDII

 

SI  O  PUNERE  LA  PUNCT


 

Unii medici homeopați din Franța, dintre cei mai renumiți pentru înalta lor competență profesională,  și-au pus problema, în urma unor insuccese repetate, apărute după instituirea unor tratamente cu remedii preparate din sușe vechi de veninuri de șerpi, dacă nu cumva insuccesele respective sunt datorate pierderii calității remediilor respective sau viciilor posibile de preparare și difuzare comercială a acestora.

 

Fără îndoială că acest semnal de alarmă este în primul rând o readucere în actualitate a cerinței de a se respecta, cu totală responsabilitate, prepararea cu adevărat homeopatică a remediilor în general.

 

În nicio disciplină terapeutică medicală nu există o atât de strictă  interdependență, ca în homeopatie, între medicul care prescrie remediul și farmacistul care îl prepară și-l pune la dispoziția pacientului. Nu face nici doi bani o prescripție medicală de excepție, a unui remediu corect ales și administrat pacientului, dacă remediul respectiv nu este la rândul lui corect preparat, păstrat, administrat, etc. După cum și inversul: nu face nici doi bani remediul bine preparat de farmacist dar prescris inadecvat, deci greșit, de medic. Deci nu se poate una fără alta. In homeopatie acesta este un corolar.

 

Merită felicitări, colegii francezi care, de fapt, se întrebaseră unii pe alții, dacă au observat același lucru în tratamentul cu remediile respective. Desigur, răspunsurile nu au dus nicidecum la o confirmare unanimă a faptelor ; ei au fost mai degrabă unanimi în a pune cu deosebită seriozitate o astfel de problemă.

 

În schimb m-a impresionat  reacția reputatului homeopat dr. Eduard Broussalian, animatorul marelui site Planète-Homéo, care în mod magistral a invitat colegii săi ca, înainte de toate, să mai citească odată paragraful 246 din Organon ! 

 

Iată și pentru noi, este tot atât de actuală această revedere a acestui paragraf, pe care l-am tradus din  versiunea sa franceză :

 


Organon § 246.

 

"Orice ameliorare care începe vizibil și progresează evident, este o stare dinamică și oricât de mult ar dura, ea interzice cu desăvârșire repetarea oricărui alt medicament, pentru că, cel pe care l-a luat bolnavul, continuă să facă tot binele aflat în puterea sa. Acest fapt nu este rar în bolile acute.
 

Pe de altă parte, în bolile cronice puțin avansate, se întâmplă efectiv câteodată, ca în cursul unei ameliorări care progresează lent, o singură priză a unui remediu homeopatic, ales în mod perfect, să producă în patruzeci, cincizeci, șaizeci, o sută de zile, efectul optim de care este capabil în mod natural, în asemenea condiții.
 

Dar, pe de o parte, acest fapt este rar, iar pe de alta este important pentru medic ca și pentru bolnav ca această perioadă lungă să fie scurtată la jumătate, la un sfert  sau și mai mult, dacă acest lucru e posibil, pentru a obține  vindecarea mai rapid.
 

Observațiile, făcute de puțin timp și repetate de un număr mare de ori, m-au învățat că se poate ajunge foarte bine la aceste rezultate, în condițiile următoare:

 

1. Remediul trebue să fie perfect homeopatic din toate punctele de vedere, deci stabilit în mod strict, conform legii similitudinii;

2. Să fie dat în dinamizare infinitesimală;

3. Să fie foarte mult diluat și dinamizat;

4. Să fie absorbit după ce a fost dizolvat în apă;

5. Dat în cantitate potrivită, în general mică (de ex. cât o liguriță de cafea )

6. Repetat la intervalele care convin cel mai bine accelerării vindecării, pe care le învățăm din experiență;

7. Când administrăm din nou, să avem precauția de a varia gradul dinamizării astfel încât fiecare nouă doză să fie ușor diferită de cea precedentă și de cea care urmează;

 

Este necesar să procedăm astfel, pentru ca principiul vital, aflat sub influența afecțiunii naturale, pe care vrem să o substituim cu afecțiunea medicinală analogă (a remediului), să nu ducă la reacții neplăcute și turbulente, ceea ce se întâmplă curent când se reînoiesc prizele în mod simplu, fără a fi modificate, și mai ales dacă repetarea aceleiași doze se face la intervale prea apropiate una de alta. (a)."

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

(a) Ceea ce eu am adăogat la paragraful 246, , în cea de a 5-a ediție germană a Organon-ului, într-o lungă adnotație, pentru a preveni aceste reacții nedorite ale principiului vital, reprezenta tot ce mi-a permis experiența mea atunci. Dar, după acești ultimi patru,  cinci ani, grație noii mele metode de a proceda, pe care eu am perfecționat-o și mai mult, toate aceste dificultăți au fost complet rezolvate. Același remediu, bine ales, poate fi acum repetat zilnic și chiat timp de luni de zile, cât este necesar.

Se procedează în acest fel în tratamentul bolilor cronice, dând bolnavului, timp de una sau două săptămâni consecutive remediul la o potență joasă (după noua metodă de dinamizare prezentată mai departe, începând totdeauna să dăm remediul cu gradul de dinamizare cel mai inferior), apoi, când diluția este epuizată ca efect, se trece la un grad de potență mai înalt.

 

 Excelentă lecție de urmat, valabilă pentru mulți dintre noi !

 


OPINII     OPINII     OPINII
 


Am primit, prin Homéofrance,  un fel de   "Bună ziua"
de la
Dr. Emmanuel Blesch, din Franța.
Dar ce minunat salut !
Admirați-l  și dv.!

 


J'ai réçu, par Homéofrance, une sorte de "Bonjour" de la part du
Dr. Emmanuel Blesch, de France.
Mais comme il est merveilleux ce salut !
Il faut l
'admirer vous-mêmes !
 

BRYONIA

Iată și textul :


Bună ziua tuturor,

Iată un clișeu cu Bryonia alba care invadează cu regularitate gardul grădinii mele.

Bryonia este o liană trecătoare care moare toamna după ce va fi produs de-a lungul tijei sale niște mici bace de un roșu viu, grupate în mod curios, câte două, trei sau patru.

Ea încolțește din nou în fiecare an, plecând de la o enormă rădăcină care se aseamănă cu un nap gros. Această rădăcină este extrem de toxică. Ea este denumită chiar "Napul Diavolului". Constitue o rezervă (Bry.: frică de sărăcie).

Bryonia se agață destul de sus dar rar la mai mult de doi metri de sol ( vertij ). Remarcați micuții cârcei răsuciți care pleacă de la planta tânără pentru a se putea agăța în cursul creșterii sale.

Bryonia se ofilește dacă o desprindem de pe suportul ei; ceeace nu poate să nu evoce acea agravare prin mișcare, caracteristică a remediului.

Florile sunt mici și atrag puternic albinele.


Cu prietenie,
EB


Bonjour à tous
 

Voici un cliché de la Bryone blanche qui envahit régulièrement  la haie de mon jardin.

La Bryone est une liane éphémère qui meurt à l'automne après avoir produit le long de sa tige des petites baies rouge vif curieusement groupées par deux, trois ou quatre.

Elle repousse chaque année à partir d'une énorme racine qui ressemble à un gros navet . Cette racine est très toxique. Elle est encore appelée Navet du Diable. Elle constitue une réserve ( Bry: peur de la pauvreté).

La Bryone grimpe assez haut mais rarement à plus de deux mètres du sol ( vertige). Remarquez les petits filins enroulés  émis par la plante jeune pour s'accrocher au cours de sa croissance .

La Bryone fanne  quand on la décroche de son support;, ce qui n'est pas sans évoquer l'aggravation par le mouvement caractéristique du remède.

Les fleurs sont petites et attirent fortement les  abeilles.
  

Amicalement

EB


Iată Bryonia, câteva săptămâni mai târziu (cu fructe)

 


 

 


OPINII     OPINII     OPINII
 

 


 fantezie
? ... opinie? ...

 

DE VORBA CU UN MEDIC CU EXPERIENTA

 ... pe teme de sexualitate.

 

 

 

M-a rugat să nu-i dau în vileag numele.

Glumind, sper, mi-a spus și dece: nu vrea să fie linșat de homosexuali, acum când i se pare câ sunt la putere, parlamentar vorbind, pe plan mondial.

Așadar, fără nume !

 

Domnule Doctor, mi-ați fost cu mulți ani în urmă dascăl. Erați de fiecare dată atent cu ce se petrecea în jurul dv. și ne dădeați nouă studenților, explicații pertinente la toate întrebările.

V-aș provoca cu o întrebare, formulată, oarecum, în felul dv. de a dialoga, de odinioară și anume:

 

- Se vorbește prin reviste, adresate îndeosebi tineretului, despre "sex" oral și "sex" anal; credeți oare că s-a mutat "sexul", la gură sau la fund, de la locul lui de baștină ?

Sociologic, văzând statisticile și relatările voluptoase din romane, n-ar fi nicio mirare dar biologic, medical, ce credeți că se întâmplă sau unde duc aceste practici, pe care nici animalele nu par să le agreeze ?"

 

- Dragul meu, că-i zice tot sex, ai dreptate, se încurcă și elevii când studiază anatomia, dar nu vreau să dau un ton prea glumeț acestei discuții, dacă mă iau după felul cum ai formulat d-ta întrebarea. Pentru că nu e de glumă. Chiar vrei, la serios, să ne dăm cu părerea de pe poziții medicale, științifice, asupra consecințelor acestui fenomen, să-i zicem, paranormal? 

 

Păi te întreb eu mai întâi, dacă-ți aduci aminte de studiile de biogenetică și histopatologie și să-mi spui dacă mucoasele bucală și anală, ca țesut, ca și pielea de altfel, sunt suficient de apte genetic să suporte puternicul efect spermicid (distructiv n.n.), care se poate petrece la nivel de nucleoproteine, știind cu ce putere mutațională este dotată compoziția spermei, care poate transforma informațional sau molecular structurile proteinice cele mai nobile, microcelulare, cele asemănătoare chiar virușilor?

 

Nu-ți mai aduci aminte că singurul țesut rezistent, dotat de la Dumnezeu, care suportă fără risc, ba chiar cu plăcere, această acțiune cataclismică, este mucoasa vaginală? 

 

E suficient să fie depășită această barieră și spermatozoizii folosesc puterea lor firească, urcând puțin mai sus, de pe vagin pe mucoasa uterină, în căutarea ovulului dorit, întru finalizarea ancestrală a secretului procreierii, printr-o "topire" miraculoasă, numai de ei știută.

 

Pune-ți singur întrebarea și răspunde acum dece cea mai necruțătoare boală modernă a devenit SIDA, boala imunodeficienței, pe care o întâlnești cel mai des exact la cei care au mutat sexul omului de la locul lui ?!

Au renunțat de bună voie la protecția cea mai sigură, au mutat "sexul" cum ai zis d-ta ...

 

-----------------------------------------------

 

N-am mai pus altă întrebare, de ex. chestiile din Libertatea, cu "sex la telefon"...Am tăcut ...., Doamne iartă-mă. M-a impresionat, ca și altă dată, cât era de sigur pe concluziile sale și pe gândirea omului vârstnic, cu multă experiență și înțelepciune. Poate o să-l mai întreb altă dată despre câte ceva, dacă-l mai întâlnesc cât de cât bine dispus ! Sau să văd dacă-și mai menține aceleași păreri.

Deși mă mânca pe limbă să-i mai spun și că, zilele trecute, o pacientă, cu multe probleme neobișnuite de sănătate, îmi punea o întrebare stupefiantă: "dacă sperma face bine la ten, cum i s-a dus vestea ...prin târg !!!"

O interesa oare posibila implementare a unei noi idei pe linia industriei cosmetice cu produse naturiste?